Powrót do strony głównej

     Nie można sobie wyobrazić sytuacji, która nie wywoła konieczności zmian insulinoterapii. Program DAIGID umożliwia wykonanie zmian na etapie ordynowania insulin po zrealizowaniu wstępnej analizy wykresu IDO. Wykres ten doskonale podpowiada o tym w jakim okresie doby mogą zaistnieć złe okresy leczenia, niewyrównanie cukrzycy. Program przewiduje różne sposoby zmian insulinoterapii. Zasadniczo można rozróżnić trzy stopnie:

1. Najpoważniejsza. Dotyczy zmiany producenta insulin poprzez aktywację jego wskaźnika. Taki wybór likwiduje wszystkie dotychczasowe ustalenia insulinoterapii.
 wybór Novo Nordisk  lub Eli Lilly

2. Tylko godziny iniekcji. Zmiana możliwa wyłącznie dla pacjenta nowego, nie z przykładów. Jednorazowo można zmienić godzinę tylko jednej iniekcji po zakończeniu której można wykonać następną zmianę. Kolejność postępowania zawiera poniższa tabela.

Krok
Czynność
Fragment planszy
1
Wybór klawisza: Korekta IDO
(aktywacja opcji: Korekta IDO)
 klawisz: Korekta IDO
2
Wybór opcji: Korekta IDO
opcja:  Korekta IDO
3
Wybór nr iniekcji
4
Zmiana czasu iniekcji
używając odpowiednich klawiszy
5
1. Zmiana z 19:00 na 17:00
2. Akceptacja zmiany           


6
Uwidocznienie nowej godziny iniekcji.
7
Można wykonać kolejną zmianę godzin
Plansze jak wyżej, od Kroku 1

3. Zmiana insulinoterapii bez zmiany producenta insulin. Ten wariant umożliwia całkowitą zmianę godzin oraz ilość iniekcji, rodzaj insuliny (tego samego producenta) a także ilość jednostek. Tym sposobem możemy całkowicie zmienić insulinoterapię z zachowaniem producenta insulin.
     Aby to wykonać musimy powrócić z planszy analizy do planszy wprowadzania danych oraz kliknąć na klawisz jak niżej.

    Dalej postępujemy tak jak przy wprowadzaniu danych insulinoterapii.

     Zastosowanie jednego lub kilku sposobów zmian insulinoterapii, pozwala dowolnie dobrać optymalny sposób leczenia. Wybór metody zależy wyłącznie od prowadzącego leczenie a także od uzyskanych przez niego informacji w zakresie osiąganych wyników leczenia. Z tych względów na tle wykresu IDO nakładany jest wykres profilu glikemii.

Powrót do strony głównej


Opracował: Karol Goik                e-mail:     Aktualizacja:2014-03-11