Powrót do strony głównej

     Program DAIGID został opracowany przez chorego na cukrzycę insulinozależną, ze stażem chorowania ponad 30 lat (w 2005 roku). Wywarło to wielki wpływ na treść niniejszego opisu. Cukrzyca i zjawiska towarzyszące procesowi leczenia, z punktu widzenia chorego, są inaczej odbierane, mają inne dla niego znaczenie.
     Współtwórcą programu jest pielęgniarka o niezwykłym doświadczeniu, długim stażu w zakresie leczenia, szkolenia i opieki nad chorymi na cukrzycę.

     Skuteczne leczenie cukrzycy to cel, do którego dążą wszyscy biorący udział w jej leczeniu. Szczególnie cel ten powinien przyświecać choremu. Do zespołu leczącego, w dziwny i niezrozumiały sposób, nie zalicza się chorego. Jeżeli już zostaje uwzględniony, to jego rola sprowadza się do realizacji zaleceń lekarza, dietetyka, bez prawa wpływania na sposób leczenia. Nie będzie zaskoczeniem, że to chory, według stanu na dziś, obciążony jest tym, że skuteczność leczenia jest niska a niekorzystne wyniki glikemii są jego błędem.

     Z licznych obserwacji wynika, że tylko chory jest zaliczany do ludzi omylnych. Tej wady nie posiada nikt z zespołu leczącego.
    Analiza tych zależności była powodem zajęcia się tematem na skalę do tej pory nie spotykaną.

    Parę słów o autorze i jego historii choroby. Rocznik 1940. Wykształcenie wyższe techniczne (energetyk - wszelkie przemiany energii, programista). Cukrzycę stwierdzono w 1975 roku. Po trzech miesiącach stosowania doustnych środków nastąpiło przejście na leczenie insuliną. Przez około piętnaście lat trwało całkowicie poddanie się zaleceniom lekarza. Nie odbył szkolenia diabetologicznego gdyż w tym czasie nikt o tym nie myślał. Zastosowanie insuliny miało rozwiązać wszystkie problemy leczenia cukrzycy.

    Po tym okresie nastał czas zadumy nad problemem zdawałoby się prostym a także zadziwiającym. Rygorystyczne stosowanie zaleceń lekarskich nie przynosi zadawalającyh wyników leczenia.
Postawione zostały pytania:

Czy chory miał prawo tak sformułować pytania i czy jego troska o własne zdrowie nie jest absurdalna?

Powrót do strony głównej


Opracował: Karol Goik          e-mail:     Aktualizacja:2014-01-21