Powrót do strony głównej

     Graficzny obraz analizy insulinoterapii wykonanej programem DAIGID, jest materiałem, który pozwala na ocenę całego procesu leczenia, łącznie z efektem końcowym - profilem glikemii. Dowolny okres doby może zostać poddany odrębnej analizie, pozwala ustalić wnioski oraz dalsze kroki postępowania.
     Po raz pierwszy powstały warunki aby na leczenie cukrzycy insulinozależnej popatrzeć inaczej. Problem leczenia nabrał innego znaczenia, postawiony został w innym świetle a do wielu spraw można podejść w sposób nowatorski.
     Czy bez programu DAIGID byłoby to możliwe? Odpowiedź może być tylko jedna: NIE. Ten program to nie tylko narzędzie wspomagające leczenie cukrzycy ale także, a może głównie, podwaliny pod inny, sprawniejszy system szkolenia. Każdy etap używania programu o tym świadczy. Przypomnijmy sobie ile danych uzyskuje się z działania tego narzędzia. Jak precyzyjnie można indywidualizować każdego chorego i jakie wnioski z tego wypływają.

     Ostatnie wydarzenia, w zakresie drastycznych zmian cen insulin, są kolejnym ciosem w diabetyków. Czy i w czym może, w tej tak trudnej sytuacji, pomóc program DAIGID ?
     Modne leczenie, ale i skuteczniejsze, dają analogi insuliny ludzkiej, które są bardzo drogie. Jasno należy powiedzieć, że te insuliny są dostępne niewielkiej grupie diabetyków. Reszta jest, z konieczności, leczona insulinami humanizowanymi.
     Jeżeli uwzględnię moje doświadczenie z licznych, wykonanych programem DAIGID, analiz leczenia cukrzycy insulinami analogowymi, na bazie otrzymanych wyników leczenia od diabetyków, to muszę stwierdzić, że i tutaj mamy do czynienia ze zbyt częstą nieprzemyślaną ordynacją insulin, ilości iniekcji i jednostek. Przykłady bezsensownego użycia insulin analogowych znajdują się na jednym z pokazanych poniżej obrazie analizy.

     Gdy do pytania o skuteczną pomoc w leczeniu z wykorzystanie programu DAIGID dodamy pytanie: Czy chorzy leczeni insulinami z oznaczeniem HM, mają szansę na skuteczne leczenie? to uzyskamy odpowiedź twierdzącą TAK. Warunkiem jest stosowanie tego programu, który umożliwia przewidzieć wszystkie wydarzenia związane z leczeniem.

Powszechność stosowania sprzętu komputerowego multimedialnego, na wszelkich konferencja i sympozjach medycznych, w tym i diabetologicznych, wskazują na możliwość wykorzystania tej techniki.
Jak skutecznym i łatwym jest zrealizowanie szkoleń wśród różnych grup (lekarze, pielęgniarki, dietetycy, chorzy) z wykorzystanie wymienionego sprzętu oraz programu DAIGID, można się przekonać po pierwszych doświadczeniach w tym zakresie. Specyfika tego programu gwarantuje szybki postęp w edukacji a tym samym uzyskanie niespotykanego postępu w skuteczności leczenia cukrzycy insulinozależnej.

     Dla przypomnienia efektów obecnych metod leczenia, poniżej pokazano wykresy czterech przykładów analizy leczenia cukrzycy insulinozależnej wykonanych programem DAIGID. Każdy przykład to rzeczywiste, ustalone przez lekarzy, metody leczenia. Tylko dane w zakresie Imienia i Nazwiska zostały zmienione.
     Przykłady te znajdują sie w wymienionym programie i mogą stanowić przyczynek do analizy i zastanowienia się nad skutecznym sposobem dokonania zmian w tym zakresie.


 przykład: Pacjent 1
 przykład: Pacjent 2
 przykład: Pacjent 3
 przykład: Pacjent 4

     Ostatnia analiza, z wykresem powyżej, pokazuje na skuteczną insulinoterapie, łącznie z wykresm glikemii. Należy zaznaczyć, że brakuje pomiaru glikemii w okresach późnym wieczorem, w nocy i wczesnym rankiem. Ten brak, wskazuje, że profil dobowy jest niekompletny. Szkoda to wielka, bo może to być celowe nie podanie tych wyników.

Nie wszystkich stać na leczenie drogimi insulinami - analogami insuliny ludzkiej. Program DAIGID umożliwia taką ordynację insulinoterapii, że skuteczne leczenie można osiągnąć dowolnymi insulinami stosowanymi w naszym kraju.
Pamiętajmy o "zamożności diabetyków" oraz o tym, że każdy ma prawo, a medycyna obowiązek, najskuteczniejszego leczenia cukrzycy.

Powrót do strony głównej


Opracował: Karol Goik                e-mail:     Aktualizacja:2014-03-11