Powrót do strony głównej

     Program DAIGID to nie tylko narzędzie wspomagające leczenie cukrzycy. Jego wszechstronność polega także na tym, że jest doskonałym pomocnikiem w edukacji. Pamiętajmy, że wiedza to konieczny warunek osiągnięcia wysokiej skuteczności leczenia.

TWOJE  UWAGI   DOTYCZĄCE
POTRZEBY  WYKONYWANIA  ANALIZY  KOMPUTEROWEJ

Każda uwaga przyczyni się do skuteczniejszego działania programu DAIGID.

   Analiza jest potrzebna:   (zaznacz komu) lekarzowi dietetyczce Tobie zespołowi leczącemu

Po zapoznaniu się z działaniem programu wpisz swoją opinię, uwagi i życzenia.

                 
Analiza swoją skutecznością pomogła już bardzo licznemu gronu diabetyków leczonych insulinami.
Skorzystaj i Ty z takiej możliwości.

     Wykonanie analizy programem DAIGID zawsze można zakończyć wydrukiem wyniku, który będzie do dyspozycji każdego zainteresowanego. Celowym jest aby taki wydruk był w dokumentacji dietetyka, który na jego podstawie opracuje poszczególne posiłki. W rękach chorego, to doskonały obraz przypominający o zachodzących zmianach w dyspozycyjnej ilości insuliny. Popatrzmy na wydruk, który był wykonany dla pacjenta z przykładu - Pacjent 2.


Pokazany wyżej obraz wydruku jest świadectwem skuteczności działania programu DAIGID a zarazem doskonałą ściągawką dla diabetyka.


Napisz - wyjaśnień udziela autor programu DAIGID

Powrót do strony głównej


Opracował: Karol Goik                e-mail:     Aktualizacja:2014-01-21