Powrót do strony głównej

     Program DAIGID jest dostarczony na nośniku w postaci CD lub pendrajwa. Uprzednio należy, na dysku twardym komputera, utworzyć folder o nazwie odpowiadającej uzytkownikowi. Może to być np. DAIGID. Do tak utworzonego foldera należy, i to bezwzględnie, przekopiować wszystko z dostarczonego nośnika.

Ważne: uruchomienie z nośnika, może wywołać zakłócenia w pracy programu.

Celem uruchomienia programu DAIGID, należy wejść do Eksplorator Windows i otworzyć utworzony folder. Odszukać należy plik o nazwie daigid.exe i kliknąć, co spowoduje uruchomienie programu DAIGID. Po chwili pojawi się plansza główna programu z podstawowymi opcjami do wyboru.Powrót do strony głównej


Opracował: Karol Goik                Aktualizacja: 2016-02-27