Powrót do strony głównej

     Aby wykonać kompleksową analizę insulinoterapii, która może udzielić odpowiedzi na postawione na wstępie pytania, należy wykonać dobowy profil glikemii. Będzie to obraz porównawczego zderzenia insulinoterapii z ustaloną dietą z jej podziałem na posiłki oraz realizacją zaleceń przez diabetyka.
     Wykonanie profilu glikemii przez chorego nie przedstawia dziś problemu. Doskonałe glukometry pozwalają wykonać profil w sposób łatwy i wygodny przez samego chorego. Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby dysponować glukometrem z pamięcią z możliwością odczytu wartości pomierzonych przez odpowiedni program komputerowy. Glukometry takie mogą zapamiętać znaczną ilość pomiarów, co ułatwi głębszą i dokładniejszą analizę leczenia cukrzycy.
     Notatki dpostarczone przez chorego, są wystarczającym materiałem do wczytania wyników profilu dobowego w program DAIGID. Powinno się przyzwyczaić chorego do wykonywania, minimum co trzy miesiące, profilu dobowego. Korzystniej będzie przygotować diabetyka do wykonywania profilu dobowego glikemii nawet częściej, jeżeli sam uzna, że indywidualny pomiar wskaże na rozchwianie cukrzycy.
     Z doświadczeń własnych oraz wieloletnich kontaktów z chorymi, wynika jeden wniosek:

Aby spełniony został powyższy warunek wymagane jest aby:
Chory został nauczony prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników, podejmowania działań zmierzających do minimalizacji okresu pobytu w niebezpiecznej dla zdrowia wartości stężenia glukozy we krwi.

     Program DAIGID umożliwia wprowadzenie wyników profilu glikemii oraz pokazanie graficznego obrazu tego profilu na tle zaordynowanej insulinoterapii w postaci wykresu IDO. To niezwykły i pierwszy tak interpretowany wynik leczenia cukrzycy insulinozależnej. Wnioski wypływają same a interpretacja wyników, pod każdym względem, jest niezwykle łatwa, a co najważniejsze, skuteczna. Łatwo ocenić w którym okresie doby nastąpiło zachwianie normoglikemii z możliwością wysnucia wniosku o tym, kto ponosi odpowiedzialność za taki stan.
     Sposób wprowadzania wyników dobowego profilu glikemii pokazano poniżej.
Krok pierwszy, to wybór opcji Profil.

     Możliwość zrealizowania opcji profilu jest poprzedzona wykonaną analizą insulinoterapii. Kierunek strzałki pokazuje tę kolejność.
Krok drugi.
Po aktywacji opcji Profil, pojawia się tablica, tutaj zapełniona wynikami profilu Pacjent 2, którą należy wypełnić poprzez najazd kursorem myszki kolejno na pola godzin oraz wartości glikemii. Wyskakujące okienka należy wypełnić wartościami pomiaru glikemii, kolejno: godzina a po zatwierdzeniu, wartość glukozy.

     Po wprowadzeniu wszystkich pomiarów profilu glikemii należy zaakceptować wprowadzone dane. Akceptacja danych spowoduje pokazanie się planszy analizy insulinoterapii uzupełninej o wykres glikemii.
     Wszystko to obrazuje poniższa plansza.

     Obraz graficzny kompleksowej analizy insulinoterapii jest materiałem, który pozwala na ocenę całego procesu leczenia, łączanie z efektem końcowym - profilem glikemii. Dowolny okres doby może zostać poddany odrębnej analizie, pozwala ustalić wnioski oraz dalsze kroki postępowania.
     Opracowanie wniosków, z tak wykonanej analizy, wymaga pewnego przygotowania, aby proces ten był prawidłowy oraz skuteczny w podejmowaniu dalszych działań.
     Wyjaśnień, łącznie z możliwością przeprowadzenia szkoleń, udziela:
autor programu DAIGID

Powrót do strony głównej


Opracował: Karol Goik                e-mail:     Aktualizacja:2014-04-10