Powrót do strony głównej

     We wstęp tego opisu (Jak powstał/Wstęp), postawione zostały pytania powtórzone poniżej. Zaznaczyć należy, że pytania te postawił diabetyk, który nie godził się z uzyskiwanymi wynikami leczenia, szukał przyczyn takiej sytuacji. W zasadzie udzielona została odpowiedź na wszystkie pytania.

     Odpowiedź na pytanie : Dlaczego? jest prosta. Niezadawalające wyniki leczenia muszą wystąpić gdy nie ma informacji na temat rzeczywistej, dyspozycyjnej ilości insuliny w ciągu całej doby. Brak synchronizacji z dostarczaną glukozą i jej wyczerpywanie przez akytywność chorego, to kolejny powód do zadania pytania: Dlaczego?
     Pytanie: Czy myli się tyko chory? nie wymaga precyzowania odpowiedzi. Jest ona zawarta w trzech wnioskach opcji Podsumowanie. Komentarz jest zbędny.
     Pytanie: Kto jest za to odpowiedzialny? to historia działań medycyny w tym zakresie. Odpowiedzialni za metody leczenia cukrzycy insulinozależnej, nie sięgali i nadal nie sięgają po nowoczesne rozwiązania, które niesie informatyka. Nadal oczekuje się na dostarczenie lekarzom "cudownego" leku. Tymczasem lek to nie wszystko. Potrzebna jest inna świadomość i wiedza wszystkich biorących udział w procesie leczenia cukrzycy. Zmienić muszą pogląd lekarze, pielęgniarki, dietetycy, edukatorzy i sami chorzy. Zmianie musi ulec system edukacji wszystkich uczestników tego procesu.


Powrót do strony głównej
Opracował: Karol Goik                e-mail:     Aktualizacja:2014-03-11