Powrót do strony głównej

    Ta opcja to zakończenie wprowadzania danych pacjenta.. Często zachodzić będzie konieczność powrotu do poprzednich opcji, aby w sposób perfekcyjny zrozumieć sposób obsługi oraz istotę działania programu DAIGID.

     Dla przypomnienia drogi jaką należy przejść, aby zrealizować ocenę i analizę zaordynowanej insulinoterapii, na poniższej planszy zaznaczono kolejność kroków akceptacji danych.

     Każda akceptacja poprzedzona jest wprowadzaniem danych. Zakończeniem jest ostateczna akceptacja wszystkich danych poprzez aktywację klawisza,

który pojawia się jako aktywny po czwartej akceptacji

Powrót do strony głównej


Opracował: Karol Goik                e-mail:     Aktualizacja:2014-01-10