Powrót do strony głównej

 wprowadzanie danych pacjenta  wprowadzanie danych insulinoterapii


powrót

     Wprowadzanie danych dotyczy wyłącznie pacjenta nowego. NIE DOTYCZY PRZYKŁADÓW.

     Po wyborze opcji  Pacjent nowy należy w okno Imię i Nazwisko wpisać odpowiednie dane. Pozostałe dane należy wybrać myszką z rozwijalnych list (płeć, kościec, aktywność) a w zakresie zastosowanej insuliny, odpowiedni znacznik producenta. Jeżeli nie wprowadzono wszystkich danych a dokonano akceptacji, program odpowiednim komunikatem wskazuje na brakujące dane. Po uzupełnieniu tych danych i ich akceptacji, program podejmuje dalsze działanie.

     Powróćmy do przykładu Pacjent 2, którego parametry posłużą do pokazania i opisu wszystkich opcji programu DAIGID. Czynności opisane w dalszej części są identyczne dla Pacjent nowy oraz dowolnego przykładu - tutaj Pacjent 2. Jedyna różnica polega na tym, że dla pacjenta nowego należy wprowadzać opisujące go parametry.

  
Wbór przykładu Pacjent 2 i jego parametry.

     Dane pacjenta należy zaakceptować. Identycznie postępujemy z danymi pacjenta nowego. Ta zasada będzie obowiązywała w całej części opisu.
Akceptujemy przez aktywację klawisza :

(1kB)
    

Akceptacja uruchamia program, który błyskawicznie ustala parametry opisujące pacjenta. Otrzymane wyniki, dla Pacjent 2, pokazano na poniższej planszy.

     Tak samo zachowuje się program w stosunku do pacjenta nowego. W okienku ANALIZA DANYCH znajdą się jego wyniki.

     Kolejną czynnością jest akceptacja otrzymanych wyników. Dla pacjenta nowego należy wybrać odpowiednią korektę wagi. Program sugeruje taki wybór, lecz można to zmienić gdy mamy do ustalenia korektę wagi a przez to i diety dla pacjenta nowego.

     Popatrzmy na planszę, która jest wynikiem akceptacji.

     Po wyborze korekty wagi ciała i zaakceptowaniu tych danych otrzymujemy skorygowaną dobową dietę. Ponadto, w górnej prawej części planszy, mamy propozycję podziału diety dobowej na Węglowodany, Białka i Tłuszcze. Taki podział jest najodpowiedniejszy i jedynie słuszny. Inne podziały, według literatury, a stosowane dotychczas, dzielą dietę w sposób niekonsekwentny. Ten temat nie jest przedmiotem opisu programu DAIGID i zostanie pominięty.

     Zaznaczyć należy, że program umożliwia zmianę tego podziału stosownie do potrzeb i stanu zdrowia diabetyka przez użycie dopowiednich suwaków ustalających udział Węglowodanów oraz Białka. Zmiany te są przedstawiane graficznie w postaci zmieniajacych się długości słupków każdego składnika. Program podaje także wartości liczbowe każdego składnika (kcal, gram, %) co pokazano na poniższej planszy.

     Zawraca się szczególną uwagę na nefropatię, która wymusza zmianę podziału diety, mając na uwadze udział białka w diecie dobowej.
     Po ustaleniu podziału diety dobowej (z możliwością powrotu, klawisz Wartości typowe) należy wykonać akceptację poprzez aktywację klawisza


powrót

     Poniższa plansza zwiera cztery wiersze po sześć komórek w które wprowadza się dane. Zielonym kolorem zaznaczono godziny posiłków, które podaje pacjent. Obowiązkowo należy wypełnić pola oznaczone jako S1, Ob i K1. Wszystkie komórki (zielone i żółte) wypełnia ordynujący insulinoterapię co pozwala uniknąć niespójności danych.
     Należy zwrócić uwagę na zalecenia znajdujące się pod ostatnim żółtym wierszem komórek.

Wprowadzanie godzin (posiłków, iniekcji), rodzajów insulin oraz ilość jednostek insulin.

     Aby wprowadzić jedną z podanych wartości należy kliknąć na wybrane pole lewym klawiszem myszki. Kolor pola zmieni się na czerwony. Po akceptacji wartość jest wpisywana w wybrane pole a jego kolor powraca do poprzedniego. Poznaj uwagi znajdujące się pod żółtymi polami insulin.

border=0

     Warto zwrócić uwagę, że program został tak zaprojektowany aby maksymalnie ograniczyć użycie klawiatury. Najczęściej, w procesie wprowadzania danych, używany jest myszka, która ogranicza zdecydowanie czas wprowadzania danych a także możliwość popełnienia pomyłek.
     Ostanią czynnością jest akceptacja godzin oraz insulinoterapii aby ostatecznie akceptować wszystkie wprowadzone dane. Należy uaktywnić niżej pokazane klawisze.

     Akceptując wszystkie dane, wprowadzone zostały do programu wartości, które posłużą do kompleskowej analizy insulinoterapii. W przyszłości, uzupełnieniem będzie dobowy profil glikemii, który może zostać wprowadzony po zrealizowaniu zaordynowanej insulitoterapii, nigdy z wyprzedzeniem.

  Wniosek:     Ostateczną ocenę terapii będzie można wykonać po dostarczeniu przez pacjenta dobowego profilu glikemii. Powstanie możliwość oceny autora błędu w przypadku gdy profil wykaże wyraźne naruszenie normoglikemii.  

     Należy podkreślić, że bez profilu dobowego, ocena insulinoterapii oraz podział diety na posiłki, jest na tyle skuteczna, że można już na tym etapie podejmować stosowne kroki, ktore zapewnią utrzymanie normoglikemii. Dobowy profil posłuży jedynie do pewny korekt insulinoterapii oraz oceni zachowania pacjenta w ramach procesu leczenia. Program powoduje, że na etapie ordynowania insulinoterapii wykluczona zostanie niewłaściwa terapia. Temat ten będzie szczegółowiej opisany w ramach oceny graficznej formy insulinoterapii.


Powrót do strony głównej
Opracował: Karol Goik                e-mail:               Aktualizowano dnia: 2014-04-10