Powrót do strony głównej

     Ten etap działania programu jest głównie ukierunkowany na analizę insulinoterapii. Zaordynowana insulinoterapia, przekształcona przez program DAIGID w obraz graficzny, to niespotykane narzędzie wspierające lekarza w podejmowaniu decyzji ostatecznej. Dla lepszego zrozumienia tego zjawiska, na bazie przykładu Pacjent 2 , przytoczona zostanie ordynacja oraz pokazany graficzny obraz tej ordynacji.


Decyzja o wykonaniu Analiza insulinoterapii

Wynik działania programu w zakresie Analiza insulinoterapii

Poniżej ten sam wykres z częściowym opisem

     Interpretacja otrzymanej analizy wymaga pewnego przygotowania. Łatwiej je osiągnąć, gdy uruchomione zostaną wszystkie przykłady zawarte w programie DAIGID. Każdy przykład to inna insulinoterapia. Ta różnorodność daje w wyniku rożne wykresy IDO, które pozwalają podjąć próbę samodzielnego określenia trafności ordynacji.
     Nie powinno być problemu z próbą wykonania ordynacji insulinoterapii dla fikcyjnego pacjenta, stosując różne ordynacje zarówno pod względem ilości iniekcji i jednostek a także ze zmianą producenta insulin. Pozwoli to także lepiej opanować technikę obsługi programu.


Powrót do strony głównej


Opracował: Karol Goik                e-mail:     Aktualizacja:2014-04-10