Powrót

Wielu diabetyków leczonych insuliną, a tak naprawdę każdy, wielokrotnie spotkało się z wysokimi stężeniami glukozy we krwi. Poprawne i skuteczne leczenie to możliwie najszybsza ucieczka do normoglikemii. Tylko ona gwarantuje uniknięcie powikłań, innymi słowy, uszkodzeń przeróżnych organów naszego ciała tak "pięknie" opisane przez medycynę jako powikłania późne.

Jaki jest sposób na szybkie obniżenie stężenia glukozy we krwi. Do dyspozycji mamy szybkodziałające analogi insuliny ludzkiej - bardzo drogie, insuliny humanizowane - tańsze. Zwrócenie uwagi na ceny jest uzasadnione gdyż większości diabetyków nie stać na te droższe. Tymi tańszymi, humanizowanymi, także można osiągać doskonałe wyrównanie cukrzycy i to zdecydowanie niższym koszem. Osobiście je używam i jestem bardzo zadowolony.

Na drodze szybkiej redukcji glikemii stoi także "zakaz" większej zmiany ilości jednostek insuliny szybkodziałającej ordynowanej przez lekarza. Często jest to uzasadnione lecz wyłącznie w takich sytuacjach gdy diabetyk nie został odpowiednio przygotowany do leczenia. Przypuszczać należy, że przez takie podejście, lekarz manifestuje to, że nie zależy mu na szybkim dojściu diabetyka do normoglikemii. Szczególnie mam na uwadze szybką redukcję glikemii w sytuacjach gdy jej wartość przekracza próg nerkowy to jest około 180 mg/dl

Jak ma postąpić diabetyk, który nie jest przygotowany do szybkiego działania na korzyść swoich wyników leczenia. To zgadnienie trudne, szczególnie gdy bez uzasadnienia, bezgranicznie, a raczej bezkrytycznie, stosuje się do zaleceń lekarza.

Zupełnie inaczej postąpi diabetyk autonomiczny. Jest on przygotowany do szybkiej redukcji glikemii a co najważniejsze, do takiego postępowania doszedł sam, bez pomocy osób odpowiedzialnych za skuteczne leczenie. Mam na to liczne dowody wynikające z pouczających i niezwykle ciekawych kontaktów z nimi.

Pragnę zaproponować metodę szybkiej redukcji glikemii, którą sprawdziłem osobiście z bardzo dobrym wynikiem. Nie czekałem na tak zwaną "wpadkę" lecz podnosiłem wartość stężenia glukozy we krwi wielokrotnie w sposób celowy. Pozwoliło to na liczne testy takiego postępowania.


Podkreślam z całym naciskiem, że do takiego postępowania należy być odpowiednio przygotowanym.

Jakie ma być to przygotowanie? Diabetyk musi znać, to jeden z podstawowych warunków, swój WRG - wskaźnik redukcji glikemii. Nie oznacza to nic innego jak redukcję glikemii spowodowanej podaniem jednej jednostki insuliny szybkodziałającej. Dla każdego diabetyka wartości te są różne i zależą od:

Wartość redukcji zawiera się w granicach od 15 do 35 mg/dl przypadającą na 1 jednostkę insuliny. Wyższa waga, niska aktywność powoduje, że redukcja jest zdecydowanie niższa. Pierwsza uwaga już się zrodziła: bądźmy aktywni, dbajmy o swoją wagę aby była w granicach wagi należnej.
Jak można ustalić swój WRG - Wskaźnik Redukcji Glikemii. Ten temat opisałem na jednej z podstron - poszukaj a poznasz sposób ustalania tego wskaźnika.

Zakładam, że znasz swój WRG i z tych wzglądów podaję dalsze zasady ustalania ilości jednostek do redukcji. Mogą zaistnić dwa przypadki:
1. Interwencyjna iniekcja insuliny, która jest związana z okresami wykonania pomiędzy iniekcjami podstawowymi, to jest pomiędzy posiłkami.
2. Korekcyjna dawka insuliny, która dotyczy zmiany ilości jednostek insuliny szybkodziałającej podawanej przed posiłkiem.

USTALENIE ILOŚCI JEDNOSTEK INSULINY DO  INTERWENCJI   LUB  KOREKTY.

Koniecznie należy wykonać pomiar glikemii bo to on decyduje o konieczności wykonania lub nie np. iniekcji interwencyjnej. Praktycznie można wykonać korektę lub interwencję gdy pomiar glikemii mieści się w granicach 160 mg/dl i wyżej, a na pewno gdy wartość ta przekracza 180 mg/dl.

Niezbędnym założeniem jest pewne uproszczenie, że chcemy aby glikemia, po redukcji, przyjęła wartość 100 mg/dl. Ułatwia to wykonanie niezbędnych obliczeń. Najłatwiej będzie całą czynność pokazać na przykładzie.

 1. WRG = 22 - wartość znana diabetykowi
 2. Pierwszy pomiar glikemii = 184 mg/dl
 3. Nadmiar glikemii 184 - 100 = 84 mg/dl
 4. Ilość jednostek insuliny szybkodziałającej 84 / 22 = 3,8 jednostki
 5. Iniekcja interwencyjna insuliną szybkodziałającą = 4 jednostki
 6. Drugi pomiar glikemii po ok. 4 godz. = 103 mg/dl -uznajemy wynik za pozytywny
 7. Jeżeli pomiar jest zecydowaniw inny od 100 mg/dl oznaczać to może niewłaściwy WRG.
 8. Jeżeli drugi pomiar jest zdecydowanie wyższy od 100 mg/dl oznacza to za wysoki WRG a w konsekwencji ilość jednostek insuliny jest za mała.
 9. Gdy glikemia jest zdecydowanie niższa od 100 mg/dl oznacza to, że WRG jest za niski a więc ilość jednostek insuliny jest za duża.
 10. Jeżeli stwierdzi się znaczne odchylenia od wartości 100 mg/dl należy koniecznie skorygować WRG zgodnie z uwagami pkt. 7.
 11. Korekta jednostek przed posiłkiem, dla wysokiej glikemii, to nic innego jak dodanie ustalonej ilości jednostek interwencyjnych do ilości podstawowej ustalonej przez lekarza..

Poznaliśmy zasady ustalania ilości jednostek do interwencji lub korekty ilości jednostek insuliny podawanej przed posiłkami. Takie postępowanie jest konieczne.
Na wstępie pisałem o szybszej redukcji glikemii i taki sposób podaję poniżej. Jest on bardzo prosty.i możliwy do zastosowania przez każdego diabetyka leczonego insuliną z pewnym warunkiem - wymagana jest wiedza na temat skutecznego leczenia w tym swojego WRG.

Z ustalonej ilości jednostek interwencyjnych wykonujemy np. dwie iniekcje w każdej po połowie ustalonej ilości jednostek,
w dwóch różnych, koniecznie oddalonych od siebie, miejscach.

Zachęcam do takiego postępowania. Istnieje wiele przeróżnych sytuacji, które wywołują niechciany znaczny wzrost glikemii. Podana metoda postępowania to dobry, skuteczny i prosty sposób na szybsze dojście do normoglikemii.

Powrót

Autor: Karol Goik           Aktualizowano dnia: 2011-09-01