... programem komputerowym POLHUMIN
Powrót do strony tytułowej

UWAGA. Podana nizej insulinoterapia dotyczy konkretnej osoby i nie można bezmyślnie kierować się taką metodą leczenia a jedynie zastanowić się nad swoim postępowaniem.. Wymagana jest pełna analiza każdego diabetyka. Wiemy, że dynamika życia, przyzwyczajenia, ulubione posiłki o różnych porach dnia nie zezwalają na bezmyślne naśladownictwo. Uzyskanie niewłaściwych wyników normoglikemii nie może obarczać autora podanej niżej metody leczenia.

W podopcji INSULINY POLHUMIN podałem informacje o przejsciu na leczenie insulinami firmy POLFA TARCHOMIN SA, o nazwie Polhumin R oraz Polhumin N. Obiecałem przedstawić analizę, która poprzedziła zastosowanie tych insulin.

Poniżej pokazałem ekrany działania programu komputerowego POLHUMIN. Nim jednak to uczynię wyjaśnię, że dojście do skutecznego leczenia nie obeszło się bez próby symulacji insulinoterapii. W pierwszej kolejności pokażę wynik końcowy z dobowym profilem leczenia. Później, dla przybliżenia dokonanych prób i efektów tych działań, przedstawię obrazy ekranów komputerowych, których analiza nie rokowała dobrych wyników leczenia z podaniem powodów takich ocen.

Poniżej kopie ekranów skutecnego leczenia. Pierwsza to czołówka programu.

(37kB)

Poniżej to ekrany wykonanej analizy insulinoterapii.

Pierwszy ekran to analiza z dobowym profilem glikemii - linia czerwona, na tle IDO ( Insulinemia Dobowa Ordynowana ) - linia niebieska.
Kliknięcie na obrazie pozwala uzyskać powiększony obraz.

 kliknij

Obraz poniżej to podział diety na posiłki z porównaniem posiłków według literatury oraz według IDO.
Kliknięcie na obrazie pozwala uzyskać powiększenie.

 kliknij

Aby uniknąć niespodzianek nocnych, podaję insulinę długodziałającą Polhumin N o godzinie 10:00 (przedpołudniowej). Takie postępowanie może zaskoczyć wielu. Warto popatrzeć na powiększone wykresy wykonanej analizy z wykresem profilu dobowego. Dla każdej insulinuy długodziałającej ze szczytem działania, nawet niewielkim, wymagana jest szczegółowa analiza z uwagi na sumowanie się dyspozycyjnej insulinemii. Zasada ta może nie dotyczyć płaskich dynamik działania np. insulina Lantus.


Obecnie wypada podać pewne etapy dochodzenia do pokazanych wyżej poprawnych wyników leczenia.

Obraz z podaniem insuliny długodziałającej w godzinie wieczornej o 23:00. Zauważyć można nieprawidłowe poziomy insulinemii nocnej, które mogą doprowadzić do hiperglikemii oraz hipoglikemii.

 kliknij

Ten obraz (poniżej) to podanie insuliny długodziałającej w godzinie wieczornej 21:00. Zauważyć można nieprawidłowe poziomy insulinemii nocnej, które mogą doprowadzić do hipoglikemii.

 kliknij

Warto zwrócić uwagę na dyspozycyjną insulinemię w okresie pierwszego śniadania S1 i porównać ją z wykresem podanym dla poprawnych wartości glikemii. Taka sam ilość jednostek przed śniadaniem a jakże różna dyspozycyjna insulinemia, bliska tej dla obiadu.

Odpowiednie podziały diet na posiłki. Także warto wykonać porównanie z podziałem diety na posiłki dla poprawnej insulinoterapii.
Celem uzyskania powiększonych wykresów - kliknij na obrazy.

 kliknij

 kliknij

WNIOSEK.

Porównajmy kaloryczność posiłków dla różnych pór podawania insuliny długodziałającej, nie zapominając o nocnych skutkach takiego postepowania.

  Nazwa metody Skuteczna Wariant 1 Wariant 2
  Godzina podania insuliny humulin N 10:00 23:00 21:00
  Kaloryczność S1+S2 (kcal) 191 + 95 = 286 533 + 192 = 725 505 + 167 = 672
  Kaloryczność Ob+Po (kcal) 636 + 474 = 1110 441 + 297 = 738 425 + 284 = 709

Wypada ocenić tak duże różnice w kaloryczności posiłków. Moja metoda, nazwana Skuteczna, odpowiada przyzwyczajeniom i dobowemu rytmowi życia, która równocześnie daje spokojną noc bez niespodzianek niekorzystnych glikemii.

Powyższe potwierdza, że nie można "kopiować" metod leczenia a obowiązkowo dostosowywać, za każdym razem, do indywidualnych potrzeb diabetyka leczonego insulinami. Pomocnym będzie zawsze program wspomagający leczenie cukrzycy insulinozależnej. Dla insulin humanizowanych Polfa Tarchomin SA będzie to program komputerowy POLHUMIN.


Powrót do strony tytułowej

Autor: Karol Goik           Opracowano: dnia: 2007-12-10