Jak oni to robią

Powrót do strony tytułowej


Każdy, kto w sposób systematyczny osiąga wysoką skuteczność leczenia cukrzycy, niech ma świadomość, że posiadł wiedzę na temat skutecznego leczenia tej choroby. Wiedza ta musi być dogłębna, obejmująca to wszystko co podano na stronie tytułowej. Dla przypomnienia wymieniam to jeszcze raz:

  1. Aktywność fizyczna
  2. Kontrolowana dieta i posiłki
  3. Wiedza, także na bazie samoedukacji
  4. Staranne konsultacje z lekarzem, dietetykiem
  5. Umiejętne stosowanie zaordynowanych leków
  6. Samokontrola glikemii, skuteczna analiza wyników
  7. Systematyczna kontrola wystąpień powikłań
  8. Członkostwo w organizacjach diabetologicznych

Na stronie głównej, w opcji Co nowego, w zarysie podano opis wszystkich wymienionych wyżej punktów.

Podane wyżej siedem punktów to wyłącznie hasła, za którymi kryje się cała wiedza o leczeniu cukrzycy. Śmiem twierdzić, że jest to wiedza o diabetologii dnia codziennego (DDC), która powinna być oceniania trochę inaczej od wiedzy posiadanej przez lekarzy, dietetyków, pielęgniarek oraz edukatorów diabetologicznych.

Proszę wierzyć, że takie stwierdzenie nie jest przesadą. Za tym kryje się to wszystko co musi wykonać diabetyk w ciągu każdego dnia dla różnych sytuacji życiowych celem osiągniecia wysokiej skuteczności leczenia. Wiadomym jest, że diabetyk nie ma do dyspozycji w każdej chwili lekarza, dietetyka czy też pielęgniarkę diabetologiczną. Po prostu musi samodzielnie podejmować jedynie słuszne decyzje z przekonaniem, że jego działania prowadzą do normoglikemii.

Nabycie tej umiejętności to nic innego jak autonomia..

Często kierują do mnie diabetycy zapytania: Jak osiągnąć autonomię?. Odpowiedź jest trudna gdyż prowadzi do nich wiele dróg. Drogi te są zależne od własnych umiejętności dociekania, samoedukacji, kontaktów z lekarzem diabetologiem, umiejętności zadawania pytań, aktywne uczestnictwo w spotkania z innymi diabetykami, ... oraz motywacje do życia radosnego, spełniającego założone cele życiowe. Wynika z tego jeden wniosek - należy, poprzez poszukiwania, odnaleźć drogę własną, odpowiadającą swoim predyspozycjom. Ogólne wytyczne zawarte są w podanych wyżej siedmiu punktach.

Jak różne mogą to być drogi, niech za przykład posłużą osiągnięcia dwóch wybranych diabetyków: Janusza oraz Jerzego K.. Jestem przekonany, że ich wiedza jest wystarczająca aby osiągać wysoką skuteczność leczenia a zarazem nie stając się niewolnikami cukrzycy.

Janusz wykorzystał program komputerowy do wspomagania leczenia cukrzycy o nazwie DAIGID. Jak to zrobił - wystarczy wejść do podopcji - Mistrz Janusz. Można także zapoznać się opisem tego programu. Lektura tej strony jest trochę trudna i pracochłonna, lecz bez nakładu pracy własnej nie można zostać diabetykiem autonomicznym.

Jerzy K. poszedł drogą szczegółowej analizy wartości glikemii. Stosownie do wyników podjął próbę osiągnięcia skutecznego leczenia dietą. Aktywność, z uwagi na inne problemy zdrowotne, musiały zostać tymczasowo pominięte. O szczegółach podejścia do problemu zawarł w liście, którego fragmenty podaję na podstronie : Perfekcjonista Jerzy K.

Niezmiennie powtarzam, że dietę należy traktować jako nieodzowny element leczenia na równi z lekami przeciwcukrzycowymi. Bez takiego potraktowania diety, systematyczne osiąganie normoglikemii jest niemożliwe. Należy mieć świadomość, że zaniechanie pilnowania diety, zawsze będzie prowadziło do rozchwiania cukrzycy, balansowania na wartościach glikemii niebezpiecznych dla zdrowia i życia.

Powrót do strony tytułowej

Autor: Karol Goik           Opracowano: dnia: 2008-02-04
Aktualizacja: 2014-05-02