Powrót do strony tytułowej

Autor strony jest zobowiązany do przedstawienia faktów dotyczących SCHEDY

SCHEDA
Odziedziczony majątek lub jego
część; spadek, spuścizna

Dla tych którzy znali przed 2004 rokiem skrót ChTD nierozłącznie kojarzyli to z CHORZOWSKIM TOWARZYSTWEM DIABETYKÓW.. Towarzystwo funkcjonowało od 04 grudnia 1995 do 19 stycznia 2004 roku kiedy to decyzją Zebrania Ogólnego ChTD zostało rozwiązane. Powód był prozaiczny - zdecydowane pogorszenie się stanu zdrowia aktywistów. Chętnych do podjęcia ich pracy nie było. Zamknięta została piękna karta Towarzystwa, które swoją działalnością dokonało wiele, więcej niż tego mogło się spodziewać liczne grono lekarzy.

Nie miejsce tu na szczegółowe wyliczanie tego co było tajemnicą dla lekarzy a zostało jasno powiedziane i przedstawione diabetykom. W tamtym czasie, w niektórych dziedzinach wyprzedziliśmy lekarzy chociażby żądaniem wykonywania pomiarów hemoglobiny glikowanej HbA1c, pomiarem glikemii bez glukometra (były drogie, niedostępne), nielogiczny pomiary glikemii przed konsultacją na czczo (zakłóca właściwy proces leczenia, mylne decyzje, ...), korekty jednostek insuliny (dopuszczano zmianę jedynie w granicach 2 jednostek), ... warsztaty diabetologiczne w ramach wypraw w teren, góry, ...
        Wyjaśnić wypada, że powyższe wyliczanie dotyczy lat 90 tamtego stulecia i było nowatorskim pedejściem do procesu leczenia. Dziś to wszystko może wydawać się sprawą prostą, niegodną uwagi. Pamiętajmy, że od tego czasu minęło ponad dwadzieścia lat.

Dynamiczna działalność dotycząca pomocy chorym na cukrzycę spowodowała, że dnia 27 kwietnia 2000 roku światło dzienne ujrzała strona internetowa Towarzystwa. Byłem i pozostałem jej społecznym autorem i webmasterem. Zawierała to wszystko co jest ważne dla każdego diabetyka i jego najbliższych. Była jednocześnie ogólnie dostepną kroniką ChTD.

W swej treści, strona zawiera podstrony z elementami interaktywnymi, które spowodowały liczne zainteresowanie nie tylko w naszym mieście czy Polsce. Osiągnięcia te nie mogły zginąć po likwidacji CHORZOWSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETYKÓW. Decyzja była jedna - dalej prowadzę i redaguję stronę pod akronimem ChTD lecz są to już litery z nazwy CHORZOWSKIE TEMATY DIABETOLOGICZNE. Chciałem i uczyniłem ukłon tym wszystkim, którzy byli członkami Towarzystwa, aktywnie się udzielali oraz tym, którym przyszło odejść z naszego grona. Obecna, strona rozpędem prowadzi te same tematy, lecz gdy popatrzy się na jej układ widać wyraźnie, że minony czas spowodował wiele zmian.

Obecnie jestem w trakcie jej przebudowy, uczynienia ją łatwiej dostępną dla użytkownika. Przydatność strony wynika także z tego, że nadal zawiera elementy interaktywne (napisane w JavaScript) poprawnie działające jedynie w przeglądarce Internet Explorer - za to utrudnienie najmocniej przepraszam..

Wiemy teraz już dlaczego ChTD to scheda po ChTD lecz rozwinięcie akronimów oznacza co innego lecz zawsze jest i będzie ukierunkowane na diabetyków. Dobrze się stało, że tak mogłem uczynić z powodów wcześniej podanych.

Gdy mowa o schedzie nie zapominam, że dotyczy ona także mojego widzenia procesu leczenia, wkładu wszystkich z zespołu leczącego w skuteczność leczenia. Nie mam powodów, z racji aktualizacji strony, nagle, bez uzasadnienia, zmieniać ponad trzydziestodziewięcioletnią (w roku 2014), przygodę z medycyną a konkretnie z diabetologią - bo niby dlaczego?

Powrót do strony tytułowej

Autor: Karol Goik           Aktualizowano dnia: 2014-04-10