Powrót do strony tytułowej

Do konsultacji z lekarzem, dietetykiem, edukatorem, bądź zawsze przygotowany. Materiał do konsultacji zrodzi się sam w wyniku wykonywanych analiz pomiarów glikemii.

Przed konsultacją przygotuj sobie odpowiedni materiał, zapisz go w swoim notatniku w tym celu prowadzonym. W nim notuj swoje pytania oraz uzyskaną odpowiedź. Gdy jest ona niejasna zawsze zapytaj o bliższe wytłumaczenie. Z praktyki wiem, że po wyjściu z gabinetu lekarskiego wszystko to gdzieś ulatnia się, nie pamiętamy podstawowych zasad postępowania jakie nam przekazano.

Bardzo często jesteśmy pacjentami lekarzy różnych specjalności. Pamiętaj aby zapytać lekarza, prowadzącego leczenie Twojej cukrzycy, o potwierdzenie poprawności przepisanych lekarstw przez innego lekarza. Pozwoli to uniknąć stosowania leków przeciwstawnych, utrudniających leczenie cukrzycy lub dających w efekcie dalsze powikłania, problemy zdrowotne.

Nie zrażaj się niechęcią do takiego postępowania, sposobu na konsultację, wykazywaną przez konsultantów. To Ty, a nie kto inny, będzie płacił utratą zdrowia, kalectwem gdy nie będziesz wiedział jak postępować. Bez tej metody zbyt dużo czasu upłynie nim poznasz to co powinieneś poznać, opanować w możliwie najkrótszym czasie. Może przez to dojść do nieodwracajnych powikłań, bólu i cierpień szeroko pojęty, obejmujących różne dziedziny Twojego życia..

JESTEM PRZEKONANY, ŻE NIE CHCESZ TEGO DOŚWIADCZYĆ.

Nie zapominaj, że trwałe uszkodzenie ciała, zwane "pięknie" przez medycynę późnymi powikłaniami, są często tragedią rodzinną, dochodzi do rozłamu rodziny, utraty więzi z najbliższymi.

SAMOTNOŚĆ W CUKRZYCY JEST SZCZEGÓLNIE TRUDNA DO ZNIESIENIA.

Zapytaj o te problemy lekarza prowadzącego, powiedz o swoim niepokoju wywołanym na przykład sytuacją rodzinną. Bądź przekonany, że ta rozmowa pozwoli Ci dalej dążyć drogą do własnej autonomii. Autonomia to także konsultacje z lekarzem w chwilach zwątpienia. Nie wahaj się prosić o konsultacje z psychologiem, bo wszystko to co zrobisz dla siebie i najbliższych, będzie owocowało piękną harmonią życia.

Powrót do strony tytułowej

Autor: Karol Goik           Aktualizowano dnia: 2011-08-29