Powrót do strony tytułowej

Dookoła wszyscy mówią o aktywności. Kto tak naprawdę pojmuje na czym polega ta aktywność. Mamy aktywność fizyczną, umysłową, intelektualną i jeszcze jakieś tam inne. Diabetykowi wypada głównie mówić o aktywności fizycznej, bo to ona ma największe znaczenie w leczeniu cukrzycy.

Od tej aktywności zależy bardzo wiele. Dla diabetyka oznacza to:

Istnieje jednak inne zagadnienie związane z aktywnością.

Z wieloletnich doświadczeń wynika, że ocena aktywności jest poważnym problemem. Każdy widzi siebie w roli bardzo aktywnego. Niestety, życie wskazuje, że znakomita większość chorych może legitymować się aktywnością NORMALNĄ a nawet zbliżoną do aktywności określanej jako HOSPITALIZACJA. Jest ona jednak w ocenie własnej uznawana za średnią a czasami nawet za wysoką. Taki błąd jest brzemienny w skutkach gdyż w sposób niewłaściwy zostaje obliczona wartość diety dobowej. Efekty tego są widoczne - otyłe społeczeństwo, liczebny wzrost diabetyków.

Tabela nr 1 - aktywność.

Aktywność Opis aktywności
Hospitalizacja Obłożnie chory lub
totalny leń - nikt się do takiej nie przyznaje.
Normalna Normalne życie - szkoła, praca, zakupy, gotowanie, sprzątenie, spacery
Średnia Jak Normalna + dodatkowe zajęcia lub praca o charakterze fizycznym a także rezygnacja z windy, dojazdu do pracy (2 - 3 przystanki truchtem).
Wysoka Jak Średnia + zajęcia sportowe - rower, pływanie , biegi terenowe. Czas trwania 3/30/130 - 3 razy w tygodniu po 30 min. z tętnem 130

Podjęcie dodatkowych zajęć zawsze należy przedyskutować z lekarzem, który powinien uwzględnić ogólny stan zdrowia oraz wiek diabetyka.

Od rzeczywistej aktywności zależne jest jednostkowe zapotrzebowanie energetyczne, które jest także uzależnione od wieku chorego. W poniższej tabeli podano jednostkowe zapotrzebowanie energetyczne.Jednostą miary jest ilość kcal przypadająca na 1 kg masy ciała (kcal/1 kg mc).

Tabela nr 2 - zapotrzebowanie energetyczne.

    Aktywność
 
Dzieci >6 lat <=18 lat Dorośli >18 lat <=25 lat Dorośli >25 lat
Hospitalizacja 3025 20
Normalna 3530 25
Średnia 4035 30
Wysoka 4540 35

Pola z zielonym tłem to najczęściej spotykana aktywność. Nie przeceniajmy aktywności gdyż prowadzi to do rozchwiania normoglikemii oraz otyłości. Podpowiem, że gdy ktoś realnie żyje z aktywnością Wysoka to zapotrzebowanie energetyczne, a więc dieta, ma wysoką wartość. Oznacza to także, że zawiera duże ilości węglowodanów. Nie jest to jednoznaczne z tym, że ilość jednostek insuliny musi także wzrosnąć. Pamiętajmy, że wysiłek fizyczny ułatwia zagospodarowanie glukozy. Niech to będzie ostrzeżeniem przed trudną decyzją wyboru nieuzasadnionej wyższej aktywności.

Zła ocenia aktywności może prowadzić do hipoglikemii lub hiperglikemii. Każdy taki stan to zagrożenia zdrowia a krańcowo i życia.

Powrót do strony tytułowej

Autor: Karol Goik           Aktualizowano dnia: 2011-08-20